MENU

Komu pomagam

Mogę Ci pomóc jeśli :

 • przeżywasz kryzys życiowy, borykasz się z trudnymi doświadczeniami aktualnymi lub minionymi
 • nie jesteś zadowolony ze swoich związków z innymi ludźmi
 • straciłeś kogoś bliskiego i mimo upływu czasu doświadczasz cierpienia
 • doświadczasz kryzysu w małżeństwie (partnerstwie)
 • masz uczucie życiowego zagubienia
 • odczuwasz lęki, ciągłe napięcie, niemożność koncentracji, natrętne myśli
 • doświadczasz ataków paniki
 • czujesz się samotny, wycofany w relacji z ludźmi, jesteś nadmiernie nieśmiały
 • masz trudności z realizacją celów, które sobie stawiasz, zauważasz pogorszenie swojego dotychczasowego funkcjonowania
 • nie czujesz radości życia, straciłeś nadzieję i zainteresowanie światem, doświadczasz depresji
 • nie radzisz sobie ze stresem, odpowiedzialnością lub nadmiernym obciążeniem
 • obserwujesz u siebie problemy związane z jedzeniem
 • nie radzisz sobie ze złością, gniewem, żalem, wstydem
 • masz dolegliwości psychosomatyczne (bóle głowy, serca, brzucha, duszności i inne) a badania wykluczają medyczne przyczyny tych dolegliwości
 • potrzebujesz wsparcia i pomocy psychologicznej w związku z poważną choroba somatyczną
 • masz kłopoty ze snem
 • masz problemy wychowawcze z dzieckiem
 • potrzebujesz wsparcia i pomocy w rozwiązaniu innych, ważnych dla Ciebie problemów

 

Zasady psychoterapii

 

 • Pojedyncza konsultacja i sesja trwa do 60 min. i kosztuje 100 zł. Odpłatność realizowana jest bezpośrednio po zakończeniu spotkania.
 • W przypadku spóźnienia płaci się za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
 • Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba że terapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość.
 • W okresie psychoterapii nie można pozostawać w terapii u innego terapeuty, chyba że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.
 • Czas trwania psychoterapii jest uwzględniany indywidualnie z psychoterapeutą.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta albo osób trzecich, lub sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta np. psychiatrą udostępnia tylko niezbędne informacje za wiedzą pacjenta.
 • Praca psychoterapeuty podlega superwizji. Służy to ulepszaniu usług i lepszej opiece nad pacjentami.