MENU

Psychoterapia

CZYM JEST PSYCHOTERAPIA?

Psychoterapia jest samodzielną dziedziną naukową i uznaną metodą leczenia rozwijającą się bardzo intensywnie. Prowadzone na całym świecie badania wykazały, że psychoterapia posiada największą udowodnioną skuteczność w leczeniu depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i innych zaburzeń klasyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Przewaga tej metody nad leczeniem farmakologicznych polega przede wszystkim na braku skutków ubocznych związanych z przyjmowaniem leków oraz niewielkim niebezpieczeństwem nawrotów, których doświadczają pacjenci po zaniechaniu leczenia farmakologicznego.

Wyróżnia się kilka kierunków w psychoterapii, zwanych modalnościami. Psychoterapia może być w związku z tym: systemowa, poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna, humanistyczna, Gestalt itd.. Poszczególne modalności trochę odmiennie definiują źródła problemów psychicznych i sposoby ich leczenia. Każdy z kierunków preferuje również różne techniki pracy. Badania naukowe nad psychoterapią wskazują jednak, że w procesie zdrowienia nie tyle ważna jest modalność w jakiej pracuje specjalista i techniki, którymi się posługuje ile sama osobowość psychoterapeuty i to jakim jest człowiekiem.

 

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY PSYCHOLOGIEM, PSYCHIATRĄ I PSYCHOTERAPEUTĄ?

Psycholog to osoba, która ukończyła 5-letnie studia w tym kierunku. Najczęściej posiada kwalifikacje do przeprowadzania testów psychologicznych i diagnozy oraz prowadzenia poradnictwa psychologicznego.

---

Psychiatra to lekarz, który w leczeniu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi stosuje leki. Psychoterapeuta to osoba, która po skończeniu 5-letnich studiów przeszła specjalistyczne podyplomowe szkolenie przygotowujące do wykonywania tego zawodu trwające zwykle do 7 lat. Wymogiem koniecznym wobec osób chcących pracować w zawodzie psychoterapeuty jest przejście własnej psychoterapii. Reasumując: psycholog i psychiatra również mogą być psychoterapeutami pod warunkiem przejścia specjalistycznego szkolenia.

 Jako pacjent masz prawo zadać specjaliście, do którego zgłosiłeś się po pomoc pytania dotyczące jego kwalifikacji, przynależności do profesjonalnych towarzystw psychoterapeutycznych i odbycia przez niego własnej psychoterapii. Powinieneś również zapytać, czy poddaje swoją pracę superwizji tj. nadzorowi i kontroli przez psychoterapeutę-superwizora, co gwarantuje wysoką jakość pomocy.

 

NA CZYM POLEGA PSYCHOTERAPIA?

Psychoterapia to cykl spotkań nazywanych sesjami terapeutycznymi, podczas których pracuje się nad zgłaszanymi przez pacjenta problemami. Praca ta polega nie tylko na rozmowie, ale również na wykonywaniu różnego rodzaju zadań zaleconych przez psychoterapeutę. Taka formuła pozwala na dotarcie do źródła kłopotów poprzez doświadczenie zmieniające perspektywę patrzenia na siebie i swoje otoczenie. Zmiana prowadząca do polepszenia samopoczucia jest procesem, który dla jednego człowieka trwa kilka tygodni, dla innego kilka miesięcy. Przez cały ten czas psychoterapeuta towarzyszy pacjentowi i wspiera go w osiąganiu celu. Żeby psychoterapia przynosiła efekty musi odbywać się w atmosferze zaufania i życzliwości.

 

CZY NA SPOTKANIE Z PSYCHOTERAPEUTĄ MUSZĘ SIĘ JAKOŚ PRZYGOTOWAĆ?

Większość ludzi czuje obawę przed wizytą w gabinecie psychoterapeuty. Nic w tym dziwnego. Pierwsza wizyta oznacza przecież opowiadanie obcej osobie o swoich problemach, a to może być krępujące. Zadaniem psychoterapeuty jest stworzenie atmosfery przyjaznej intymnej rozmowie. Nie ma tematów, których nie powinno się poruszać, nie ma złych odpowiedzi na zadane pytania, nie ma błahych czy głupich spraw, uczuć, myśli. Wszystko co w jakiś sposób nurtuje pacjenta jest ważne i warte poświęcenia czasu i uwagi. Zadaniem pacjenta jest po prostu dzielenie się swoimi myślami i odczuciami, takimi jakie są w momencie spotkania. Psychoterapeuta będzie wiedział co robić z tymi informacjami.

 

CZY PSYCHOTERAPEUTA TO TAKI DORADCA, KTÓRY POWIE MI CO MAM ROBIĆ?


Osoby, które szukają pomocy mają za sobą wiele rozmów z przyjaciółmi, rodziną, lekarzem. Podczas tych rozmów otrzymali wiele rad i wskazówek dokąd mają iść i co zrobić, żeby rozwiązać swój problem. Gdyby z tych porad potrafiły wybrać i zastosować to co dla nich najlepsze, nie musiałyby szukać profesjonalnej pomocy.
Najwyraźniej istnieje jakaś przeszkoda, która nie pozwala zmienić sposobu postrzegania siebie samego i relacji z otoczeniem i powoduje uczucie utknięcia w sytuacji bez wyjścia. Tymi właśnie przeszkodami zajmuje się psychoterapeuta nigdy nie rozwiązując jednak dylematów za pacjenta. Pomaga za to w rozważeniu pewnych kroków i rozwiązań, jednak to pacjent decyduje co zrobi w konkretnej sytuacji. Gdyby psychoterapeuta podejmował decyzje dotyczące życia innego człowieka, byłaby to szybka droga do uzależnienia od psychoterapii. Specjalista powinien wspierać pacjenta w samodzielnym myśleniu i wyborze, a nie uzależniać od siebie i swoich porad.

 

PO CZYM MOGĘ POZNAĆ, ŻE POTRZEBUJĘ PROFESJONALNEJ POMOCY?

Każdy z nas spotkał się z sytuacją, w której doświadczał różnych trudności. Problematyczne okresy mogły trwać krócej lub dłużej. Ostatecznie jednak często problemy zostają przezwyciężone samodzielnie lub z pomocą rodziny, czy przyjaciół. Opisane tu przejściowe kłopoty i kryzysy są naturalną częścią życia każdego człowieka. Kiedy w takim razie warto poszukać pomocy?

 

UDAĆ SIĘ PO POMOC WARTO KIEDY:

  • jakiś problem ciągle nawraca, a wszystkie inne sposoby na pokonanie go zawiodły,
  • rady i wsparcie przyjaciół i rodziny nie pomagają i nie przynoszą już ulgi,
  • czujesz się zagubiony i przez dłuższy czas nie możesz podjąć żadnej decyzji,
  • tracisz kontrolę nad własnym życiem,
  • masz problem kliniczny (choroba psychosomatyczna, depresja, bulimia, anoreksja itp).